Prawo blisko człowieka - z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego, (red.) M. Mikuła, Kraków 2008.

Culpa et poena - z dziejów prawa karnego, (red.) M. Mikuła, Kraków 2009.

Ius mercatorum, lex mercatoria - z dziejów prawa handlowego, (red.) M. Mikuła, P. Suski, Kraków 2011.

Possessio ac iura in re - z dziejów prawa rzeczowego​, (red.) M. Mikuła, W. Pęksa, K. Stolarski, Kraków 2012.

Ex contractu, ex delicto - z dziejów prawa zobowiązań, (red.) M. Mikuła, K. Stolarski, Kraków 2012.

De iure publico - z dziejów prawa publicznego, (red.) G. Grochola, K. Górski, J. Pokoj, Kraków 2014.