Księgi sądowe:

Acta maleficorum Wisniciae (1629-1665). Księga złoczyńców Sądu Kryminalnego w Wiśniczu (1629-1665), oprac. Wacław Uruszczak, Kraków 2003 [klik].

Księga czarna złoczyńców sądu kryminalnego w Wiśniczu (1665-1785), oprac. Wacław Uruszczak, Kraków 2010 [klik].