Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko wykonawców w grancie

W projekcie realizowanym w ramach MiniGRANTU POB Heritage (edycja III) „Polonica Iuridica" (H.1.10.2021.4) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oferowane jest stanowisko wykonawcy (5 miejsc).


Przedmiotem projektu jest opracowanie - w wersji polskojęzycznej - inwentarzy archiwalnych działających w latach 1919-1939: Sądu Apelacyjnego we Lwowie oraz sądów okręgowych we Lwowie, Stanisławowie i Kołomyi. Prace te poprzedzone będą kwerendą w archiwach we Lwowie i Stanisławowie (dla chętnych).

Osoby zainteresowane powinny być studentami lub doktorantami Uniwersytetu Jagiellońskiego (preferowane kierunki: prawo, historia, filolofia rosyjska, filologia ukraińska, rosjoznawstwo, ukrainoznawstwo; w przypadku doktorantów: szkoły doktorskie nauk humanistycznych lub społeczny).

Mile widziane:

1) bierna znajomość rosyjskiego lub ukraińskiego lub przynajmniej posługiwanie się cyrylicą albo chęć poznania podstaw tych języków,

2) sumienność i zdyscyplinowanie,

3) doświadczenie w pracy nad archiwami,

4) doświadczenie w realizacji projektów naukowych.


Liczba miejsc: 5

Data rozpoczęcia prac: 1 kwietnia 2022 r. 

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna.
Prace powinny być zakończone do 30 listopada 2022 r., przy czym powinny postępować sukcesywnie. 
Wynagrodzenie: 2.000 złotych brutto.


Osoby zainteresowane są proszone wypełnienie formularza dostępnego pod adresem do 13 marca 2022 r. pod adresem: https://forms.office.com/r/fjqEk1DZj6

Dodatkowe informację można uzyskać pod adresem: j.maziarz@uj.edu.pl

Data opublikowania: 28.02.2021
Osoba publikująca: Jakob Maziarz