Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmarł profesor Laurent Waelkens

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Katolickiego Uniwersytetu w Lowanium Laurenta Waelkensa – wybitnego historyka prawa, znawcy prawa rzymskiego, badacza europejskiej tradycji prawnej. Wśród licznych publikacji Profesora warto wymienić chociażby monografię „Amne adverso. Roman legal heritage in European culture”, poświęconą dziedzictwu prawa rzymskiego w kulturze europejskiej czy pozycję „Civium causa. Handboek Romeins recht”, stanowiącą podstawę prowadzonych przez niego wykładów uniwersyteckich. Profesor Waelkens aktywnie działał na forum międzynarodowym. Był m.in. członkiem Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions oraz Société d'histoire du droit. W jego osobie straciliśmy wielkiego przyjaciela Polski, zaangażowanego w budowanie relacji polsko-belgijskich. Profesor Waelkens od wielu lat współpracował z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w szczególności z Katedrą Historii Prawa Polskiego kierowaną przez prof. Wacława Uruszczaka. Był recenzentem oraz członkiem Rady Naukowej czasopisma „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”. Uczestniczył w organizowanych na naszym Wydziale konferencjach historycznoprawnych. Profesora Laurenta Waelkensa zapamiętamy jako uczonego o wielkich horyzontach, miłośnika naukowego dyskursu, a jednocześnie osobę o ogromnej życzliwości i otwartości na drugiego człowieka. Będzie brakowało nam jego cennych wskazówek i dalekowzrocznego spojrzenia, opartego na szerokiej wiedzy i doświadczeniu badawczym.
Data opublikowania: 10.06.2020
Osoba publikująca: Jakob Maziarz