E-learning w okresie zawieszenia tradycyjnych zajęć dydaktycznych

Przekazujemy informacje dotyczące sposobów realizacji zajęć w okresie epidemii koronawirusa

W związku z § 1 ust. 5 pkt 2) Zarządzenia  nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 marca 2020 roku w sprawie: zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej ich prowadzenia w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 podajemy informuje dotyczące sposobu przeprowadzenia zajęć oferowanych przez Katedrę Historii Prawa Polskiego:

 

1) wykład Historia państwa i prawa polskiego - studia stacjonarne

Materiały wykładowe z dnia 17 marca 2020 r., obejmujące krótkie wprowadzenie (zarys charakterystyki ustrojowej), dzieje wymiaru
sprawiedliwości, prawo prywatne (prawo hipoteczne i Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego) oraz historię procedury cywilnej. zostały udostępnione za pomocą platformy e-learningowej PEGAZ

2) wykład Historia państwa i prawa polskiego - studia niestacjonarne

a) na platformie e-learningowej PEGAZ zamieszczono informację o konieczności zapoznania się ze slajdami nr 1-48 zamieszczonymi na stronie Katedry w zakładce "Materiały" pod nazwą: "Kodyfikacje XIX - XX w.";

b) przesłano test do rozwiązania z zakresu zaleconego materiału wykładowego;

c) poinformowano o przesłaniu klucza odpowiedzi po tygodniu od dnia dzisiejszego.

3) ćwiczenia Historia państwa i prawa polskiego (stacjonarne) - grupy 7 i 8 (poniedziałek, godz. 15.00 i 16.45)

Materiały zostały udostępnione studentom za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, obejmują one prezentację, nagrania wideo i audio oraz zadania dla studentów (w tym jedno zadanie dla chętnych); ponadto za pośrednictwem platformy odbywane są konsultacje online w czasie rzeczywistym.

4) ćwiczenia Historia państwa i prawa polskiego - grupa 5 (poniedziałek, godz. 13.15)

Materiały z zadaniami zostały udostępnione a uniwersyteckiej platformie e-learningowej Pegaz, a na kolejne zajęcia zostaną udostępnione za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

5) ćwiczenia Historia państwa i prawa polskiego (niestacjonarne) - grupa 5 (co drugi czwartek w grupie nr 5, godz. 16:45)

Materiały z zadaniami zostały udostępnione a uniwersyteckiej platformie e-learningowej Pegaz, a na kolejne zajęcia zostaną udostępnione za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

6) ćwiczenia Historia państwa i prawa polskiego (niestacjonarne) - grupa 3 i 4 

Poprzez platformę PEGAZ udostępniono prezentację, tekst źródłowy, literaturę pomocniczą oraz zestaw zadań kontrolnych do rozwiązania. Materiały na kolejne zajęcia zostaną udostępnione na platformie PEGAZ.
 

Informacje będą aktualizowane.

Data opublikowania: 19.03.2020
Osoba publikująca: Jakob Maziarz