Unia Polski i Litwy w Krewie w 1385 r. Studium historyczno-prawne

Unia Polski i Litwy w Krewie w 1385 r. Studium historyczno-prawne

W zakładce Publikacje ukazał się najnowszy, dotąd niepublikowany, artykuł profesora Wacława Uruszczaka dotyczący unii w Krewie pt. Unio regnorum sub una corona non causat eorum unitatem. Unia Polski i Litwy w Krewie w 1385 r. Studium historyczno-prawne.​