Informacje na temat pracowników Katedry zawarte są również w systemie usosweb.