Ustrój i prawo w przeszłości bliższej i dalszej.  Studia historyczne o prawie dedykowane Prof. Stanisławowi Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. Jerzy Malec, Wacław Uruszczak, Kraków 2001.

Podział władzy i parlamentaryzm w przeszłości i współcześnie. Prawo, doktryna, praktyka, red. nauk. Kazimierz Baran, Anna Karabowicz, Wacław Uruszczak, Kraków 2007.

Wacław Uruszczak, Państwo pierwszych Jagiellonów, wyd. II, Warszawa 2009.

Izabela Lewandowska-Malec, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy (1587-1632), Kraków 2009.

Vetera novis augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, red. S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus, tom 1-2, Kraków 2010.

Jakob Maziarz, Biegły sądowy z zakresu historii prawa, Kraków 2014.