Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Jakub Pokoj – asystent, urodzony w 1991 roku w Rybniku, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku (2010), absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2015), doktorant w Katedrze Historii Prawa Polskiego, gdzie pod opieką dr hab. Izabeli Lewandowskiej-Malec, prof. UJ przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą problematyki lichwy wojennej w okresie międzywojennym. Od 2014 roku współpracownik redakcji kwartalnika „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”. Radca prawny, odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

W okresie studenckim związany z Sekcją (następnie Kołem Naukowym) Historii Państwa i Prawa TBSP UJ (w tym jako wiceprzewodniczący), przewodniczący Sądu Koleżeńskiego TBSP UJ.

Zainteresowania badawcze: polskie prawo w okresie międzywojennym, polskie prawo w okresie stalinowskim, historia ustroju Śląska.

Publikacje i konferencje: https://orcid.org/0000-0001-7266-5552

Dyżur: czwartki, godz. 17.15-18.15 oraz w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych, sobota, godz. 18.00-19.00 (proszę o wcześniejszy kontakt drogą mailową, celem wskazania miejsca odbywania dyżuru).

Kontakt: jakub.pokoj@uj.edu.pl