Bieżące informacje dotyczące oferty dydaktycznej oferowanej przez pracowników Katedry zawarte są w systemie usosweb.